Evidencija rada zaposlenika

SoftCRM Evidencija rada zaposlenika

SoftCRM Evidencija rada zaposlenika

Obuhvaća automatsko vođenje potpune evidencije rada zaposlenika i njihove prisutnosti na poslu.

Svako poduzeće, osobito ako ima veći broj djelatnika, ima potrebu za evidencijom rada zaposlenika. Uprava često ima problem sa povratnom informacijom vezanom uz evidenciju rada zaposlenika jer se ona ili ne vodi ažurno ili se vodi na više načina pa se javljaju situacije u kojima dio evidencije nedostaje.

Potpunom evidencijom rada za svakog djelatnik dobiva se odgovor na pitanja od kad do kad je djelatnik radio, na kojem projektu, na kojoj lokaciji te što je odrađeno. Na taj način poslodavac (uprava) u svakom trenutku zna ukupnu satnicu djelatnika u željenom periodu.

Ako je poduzeće projektno orijentirano te se vrši naplata projekata prema stvarno odrađenim satima rada, vrlo je važna povratna informacija o broju odrađenih sati na svakom pojedinom pojektu.  

 

Evidencija dolazaka i odlazaka zaposlenika

Osim ovakvog načina vođenje evidencije moguće je voditi evidenciju dolazaka i odlazaka zaposlenika koja se obično primijenjuje u poduzećima sa velikim brojem zaposlenika te poduzećima u kojima djelatnici odrađuju jednu vrstu posla.

Na koji način se prate dolasci i odlasci zaposlenika?

Dolasci i odlasci zaposlenika mogu se voditi pomoću kartične evidencije na način da djelatnici prilikom dolaska na posao provuku svoju karticu kroz određeni čitač kartica čime se u sustavu registrira kada je djelatnik došao na posao.

Nakon završetka smjene djelatnici prije odlaska iz poduzeća ponovo provuće svoju karticu čime se automatski registrira završetak rada i odjava sa posla.

Ukoliko je potrebno, kartična evidencija se može proširiti unosom ili odabirom razloga prijave odnosno odjave kao što su dolazak na posao, odlazak sa posla, odlazak na pauzu, odlazak na službeni sastanak i dr.

Analizom svih prijava i odjava djelatnika dobiva se potpuna informacija o ukupnoj evidenciji rada djelatnik. Kartičnim praćenjem prijava i odjava djelatnika dobiva se brža i točnija informacija o ukupnom fondu odrađenih sati.

 

Odsustva sa posla

Za potpuno upravljanje evidencijom rada nedostaje još informacija o odsustvima sa posla, onim koji su se već desili te planiranima, koji će se tek desiti. Planiranjem odsustva (godišnjih odmora) uprava u svakom trenutku ima informaciju kojim ljudskim resursima raspolaže u kojem periodu kako bi mogla planirati realizaciju projekata i obujam poslovanja.

 

Programsko rješenje softCRM Vam omogućava potpunu online evidenciju rada zaposlenika i njihove prisutnosti na poslu na sva tri opisana načina – unosom evidencije u sustav od strane djelatnika, kartičnom evidencijom dolazaka i odlazaka na posao te evidencijom odsustva sa posla.

Na jednostavan način mogu se pratiti prekovremeni sati, noćne smjene, rad vikendom i praznicima, ukupan broj bolovanja, službenih i privatnih izostanaka.


Za svakog djelatnika moguće je definirati i planirati odsutnost zbog:

 • godišnjeg odmora
 • bolovanja
 • roditeljskog dopusta
 • plaćenog dopusta
 • neplaćenog dopusta
 • isključenja sa rada i dr.

Pomoću sustava moguće je pratiti dolaske i odlaske zaposlenika bez dodatnih ulaganja, koristeći bilo koje računalo koje poduzeće posjeduje. Takva evidencija može se vršiti na različite načine:

 • vanjskog uređaja za identifikaciju zaposlenika 
 • ​kartice 
 • beskontaktne kartice
 • preko korisničkog imena i lozinke sa svakog računala i dr.
 • A Vaš je zadatak da odaberete onaj koji Vama najviše odgovara.

Evidencija radnog vremena zaposlenih povećava produktivnost rada i omogućava upravljanje ljudskim potencijalima, koje postaje sve važnijim dijelom suvremenog poslovanja.