Tko je voditelj projekta?

Voditelj projekta je osoba koja je odgovorna za ostvarivanje definiranih ciljeva projekta. Ključne odgovornosti voditelja projekta podrazumijevaju kreiranje jasnih i ostvarivih ciljeva projekta, definiranje zahtjeva projekta te upravljanje trima važnim elementima projekta, troškovima, opsegom te kvalitetom.

Voditelj projekta u svakom trenutku mora znati u kojoj je fazi projekt, koliko odstupa od zacrtanog budžeta. Voditelj je odgovoran za cijeli projekt, pa i neuspjeli, ali i osoba koja će upravljati sudionicima projekta, ponekad i osoba koja će neke sudionike što zbog neposluha, što zbog nepridržavanja plana rada, što zbog neznanja odstraniti iz projekta.

Uloga voditelja projekta ima puno, možda i previše. On mora biti planer, dakle dobro planirati sve zadatke, mora biti dobar organizator, komunikator, logističar.

Voditelj je osoba koja rješava određene probleme koristeći svoje znanje i poznavanje cjelokupnog projekta.
 

Odgovornosti voditelja projekta
 

Voditelj projekta mora osigurati da svatko u timu zna i izvršava svoju zadaću, da djelatnici znaju svoje odgovornosti u projektu te isto tako da imaju podršku voditelja projekta.
Specifične odgovornosti voditelja projekta mogu varirati ovisno o industriji, veličini tvrtke, zrelosti tvrtke ali i kulture tvrtke. Međutim postojeke neke odgovornosti koje su zajedničke svim voditeljima projekata:

  • Razvoj projektnog plana
  • Suradnja sa naručiteljima projekta
  • Upravljaje komunikacijom
  • Upravljaje projektnim timom
  • Upravljanje rizikom na projektu
  • Upravljanje rasporedom projekta
  • Upravljanje proračunom projekta
  • Upravljanje konfliktima na projektu
  • Upravljanje isporukom projekta


Na kraju dolazimo do toga da je dobar voditelj u neku ruku osoba s puno vještina, od osnova upravljanja projektima, upravljanje poslovanjem, mora posjedovati određena tehnička znanja, biti dobar u komuniciranju, posjedovati vještine predvođenja i slično.

No, nisu to sve uvjeti, te nije nužno posjedovati svo to znanje i vještine, ali one su svakako dobro došle i samo mogu koristiti projektu te svim sudionicima istog.