Obračun kase

Uz fiskalizaciju maloprodajnog računa omogućili smo i automatsku izradu obračuna koji su propisani zakonom

U sklopu modula fiskalizacije izradili smo sljedeće obračune:

  • Obračun prometa
  • Pregled računa
  • Pregled obračuna po robi
  • Pregled obračuna po računima

Izrađenim obračunima olakšano je praćenje prometa robe i usluga ali isto tako i analiza prodaje.

 

Na listu izlaznih računa dodali smo i napredno filtriranje kako bi lakše pronašli informaciju koju želite.