softCRM Moduli

Svaka tvrtka u svojem poslovanju generira različite poslovne dokumente: od izlaznih računa, putnih naloga, korisničke dokumentacije, projektne dokumentacije, do ponude i mnogih drugih. Nakon određenog vremena, broj dokumenata i dokumentacije raste, te je snalaženje sve otežanije. Da bi se upravljanje nad svim poslovnim procesima i dokumentima olakšalo i ubrzalo, osmislili smo programsko rješenje softCRM.

Što je CRM?

CRM je strategija i skup poslovnih procesa za upravljanje odnosima tvrtke s klijentima, kupcima, dobavljačima, partnerima i zaposlenicima, a za povećanje produktivnosti.

Što je ERP?

ERP je sustav koji podržava odvijanje mnogih operativnih procesa poduzeća u različitim poslovnim područjima nabave, prodaje, proizvodnje, skladištenja, financija i drugo.

Što je softCRM?

softCRM je online programsko rješenje u kojem su na jednostavan i efikasan način integrirani elementi CRM i ERP sustava. Jednostavno, efikasno, sve na jednom mjestu.

 

softCRM sustav pruža više mogućnosti samom korisniku aplikacije pri izradi, sistematizaciji i pronalaženju poslovnih dokumenata sa velikim naglaskom na CRM funkcionalnost.

 

Koje module ima softCRM?

Programsko rješenje softCRM je integriran i usko povezan online CRM sustav, no radi lakšeg objašnjenja svih mogućnosti, logički smo ga podjelil u module. ​​

Adresar - kompletna evidencija i upravljanje kontaktima

Funkcija modula adresar je pregledno centralno mjesto adresnih podataka svih fizičkih i pravnih osoba s kojima vaša tvrtka ili organizacija kontaktira ili je kontaktirala u prošlosti - ukratko: svi kontakti na jednom mjestu, sa svim relevantnim informacijama.

Upravljanje projektima i zadacima

Modul služi za planiranje i rukovođenje projektima (project management). Moguće je definirati redoslijed izvođenja istih, kao i preduvjete za početak.

Radni nalog - evidencija i planiranje rada djelatnika

Radni nalozi olakšavaju evidenciju i planiranje rada djelatnika. Na radnom nalogu evidentiraju se informacije koje djelatnicima pomažu izvršavati dodijeljene radne zadatke.

Događaji - kompletna evidencija događaja

Modul događaji omogućava planiranje i praćenje svih događaja koji se odvijaju unutar tvrtke ili organizcije, bilo to poslovni sastanak, organizirana edukacija, prezentacija proizvoda, terenska procjena ili nešto drugo. Kompletna evidencija i uvid pomoći će svakom timu lakšu organizaciju.

Dokumenti - kompletna evidencija i arhiva dokumenata

Modul dokumenti služi kao središnje mjesto za spremanje svih vrsta dokumenata, neovisno o mjestu njihovog nastanka. Uz fleksibilnu organizaciju same strukture i ovlasti pristupa te pretraživost po svim atributima i samom sadržaju, snalaženje u moru dokumenata predstavlja potpuno drugi doživljaj.

Komunikacija - kompletna evidencija komunikacije

Modul omogućuje evidentiranje i planiranje komunikacije sa osobama ili tvrtkama. Nakon realiziranog kontakta, dovoljno je upisati rezime komunikacije te definirati datum (i vrijeme) sljedećeg kontakta (ukoliko je isti potreban). Online programsko rješenje softCRM će se sam pobrinuti da ne zaboravite.

Računi i ponude - jednostavna evidencija i izdavanje

Modul računi i ponude omogućuje preglednu evidenciju i izradu ulaznih i izlaznih računa te ponuda i ugovora za sve tipove organizacija. Ovakvom evidencijom omogućuje se ažurno praćenje svih obaveza s jedne strane te svih potraživanja s druge strane. Uz minimalno truda i napora i uz minimalno utrošeno vrijeme, moguće je imati potpuni pregled i uvid u financije tvrtke, što predstavlja ERP komponentu sustava.

Blagajna - kompletna blagajnička evidencija

Modul blagajna omogućava preciznu evidenciju jedne ili više blagajni. Kroz jednom definiranu blagajnu (sa valutom u kojoj se prati) može se početi sa evidencijom uplata i isplata na precizan i detaljan način za jednostavnu i efikasnu kasniju pretragu u online sustavu softCRM.

Putni nalozi - kompletna evidencija putovanja, putnih naloga i putnih troškova i računa

Modul putni nalog omogućava preglednu i potpunu evidenciju i planiranje putnih naloga kao i svih troškova proizašlih iz službenih putovanja. Upisivanjem osnovnih podataka potrebnih za potpunu evidenciju, omogućuje se ispis u standardnom obrascu.  

Kadrovska evidencija - upravljanje djelatnicima

Modul kadrovske evidencije omogućava preglednu i potpunu evidenciju djelatnika i njihove prisutnosti na poslu. Na jednostavan način mogu se pratiti prekovremeni sati, noćne smjene, rad vikendom i praznicima, ukupan broj bolovanja, službenih i privatnih izostanaka. S lakoćom možete pratiti vanjske suradnike i njihov rad (npr. sati rada).

Skladišno poslovanje - evidencija i upravljanje skladišta

Modul skladišno poslovanje omogućava preglednu i potpunu evidenciju svih poslovnih procesa unutar jednog ili više skladišta. Ovaj modul od velike je koristi svima koji posluju s robom koja je između trenutka nabave i prodaje robe smještena na jednom ili više skladišta.

Pregled obaveza - kompletna evidencija i upravljanje

Modul omogućuje kompletan pregled svih obaveza i dokumenata izrađenih u online programu softCRM-a te se oni prikazuju s obzirom na datum dospijeća. Sve se obaveze i zadaci prikazuju na jednostavan i funkcionalan način za lako i brzo upravljanje, uvid i pretragu.

Fiskalizacija - kompletno rješenje za izdavanje fiskalnih računa

Zakon o fiskalizaciji stupio je na snagu 1. siječnja 2013. godine, te se prema njemu propisuje obveza izdavanja računa preko elektroničkih naplatnih uređaja izravno povezanih s Poreznom upravom. Online program softCRM omogućava kompletno zadovoljavanje zakonskih i poreznih normi propisanih za poslovanje gotovinom u Republici Hrvatskoj.

Osnovna sredstva - evidencija amortizacije

Osnovna sredstva su trajna osnova za rad, odnosno ona su neophodna za obavljanje djelatnosti poduzeća. To su sva sredstva koje poduzeće koristi duži vremenski period i u više proizvodnih ciklusa. Osnovna sredstva postepeno prenose svoju vrijednost na proizvode te je od iznimne važnosti pravilno i jednostavno voditi evidenciju istih za pojedinu tvrtku ili organizaciju.

Nabava – izrada i evidencija narudžbenica

Modul nabava omogućuje potpunu evidenciju narudžbenica izrađenih unutar online programa softCRM. Ovakvom evidencijom narudžbenica omogućuje se ažurno praćenje svih obaveza tvrtke prema vanjskim dobavljačima i poslovnim partnerima.

ISO usklađenost - ciljevi, reklamacije, ocjenjivanje dobavljača

Modul ISO usklađenost u online sustavu softCRM omogućava bolje praćenje uspješnosti poslovanja, kontrolu kvalitete ali i zadovoljavanje zahtjeva ISO standarda.