Modul Računi i ponude - brza i jednostavna izrada

Modul Računi

Modul Računi

Upravljanje izlaznim računima, evidencija izlaznih računa

Modul računi i ponude omogućuje preglednu evidenciju i izradu ulaznih i izlaznih računa te ponuda i ugovora za sve tipove organizacija. Ovakvom evidencijom omogućuje se ažurno praćenje svih obaveza s jedne strane te svih potraživanja s druge strane. Uz minimalno truda i napora i uz minimalno utrošeno vrijeme, moguće je imati potpuni pregled i uvid u financije tvrtke, što predstavlja ERP komponentu sustava.

Ažuriranjem uplata i isplata dobiva se potpuni pregled u otvorena dugovanja i potraživanja, odnosno pregled zatvorenosti po računima.


Po Zakonu o fiskalizaciji, obveznici fiskalizacije su sve pravne osobe koje su obveznici poreza na dobit, kako maloprodaja tako i veleprodaja.

​Modul računi i ponude u potpunosti omogućuje način poslovanja propisan ovim Zakonom, te možete bez problema kreirati svoje račune na definiran način. 

Online aplikacija softCRM omogućava:

 • izradu i/ili kopiranje već postojeće ponude sa željenim stavkama (ponude, računi)
 • izradu računa iz ponuda
 • izradu računa iz više ponuda
 • praćenje uplata po ponudi te izrada podsjetnika za uplatu
 • odobravanje ponuda od strane direktora ili djelatnika koji ima ovlast za to
 • izradu maloprodajnih i veleprodajnih računa, predujmova te storno računa
 • izračun cijena stavaka do 4 decimale
 • zatvaranje računa
 • provjeru povijesti cijena za tvrtke i osobe
 • grafičku analiza prodaje
 • povezivanje dokumenata sa projektima
 • povezivanje računa sa ugovorima
 • izrada otpremnice iz računa
 • evidenciju ulaznih računa i plaćanja
 • evidenciju ugovora
 • dodavanje načina plaćanja, poreznih stopa te banaka
 • itd.

Uz svaku ponudu, račun ili ugovor moguće je povezati jedan ili više dokumenata. Dokument može biti kreiran unutar sustava ili učitan sa računala.​ Svi dokumenti spremaju se u jedinstvenu bazu dokumenata.

Financijske dokumente je moguće dodatno kategorizirati (tagirati) te time dodatno definirati tip i vrstu puta. Time je kasnije moguće brže pronalaziti dokumente istog ili sličnog tipa ili raditi dodatne analize.