Modul Putni nalozi i loko vožnja

Modul Putni nalozi

Modul Putni nalozi

Evidencija, obračun i upravljanje putnim nalozima

Modul putni nalog omogućava preglednu i potpunu evidenciju i planiranje putnih naloga kao i svih troškova proizašlih iz službenih putovanja. Upisivanjem osnovnih podataka potrebnih za potpunu evidenciju, omogućuje se ispis u standardnom obrascu.
 

Fleksibilnim, a ipak jednostavnim definiranjem faza puta, moguće je obuhvatiti kompliciranija putovanja sa više međurelacija i odredišta.

Evidentiranjem nastalih troškova zaokružuje se evidencija i praćenje putnih naloga.

U online programskom rješenju softCRM-u se za svaki putni nalog može definirati:

 • osnovni podaci o djelatniku koji odlazi na put
 • podaci o odredištu
 • vrijeme odlaska i vrijeme povratka
 • svrha putovanja
 • povezivanje putnog naloga sa projektom
 • podaci o vozilu (marka, registracija, početno i završno stanje brojila)
 • relacije
 • domaće i iznozemne dnevnice
 • dodatni troškovi
 • izvještaj putnog naloga
 • ....
   

Uz svaki putni nalog moguće je vezati jedan ili više dokumenata. Dokument može biti kreiran unutar sustava ili učitan sa računala.​ Svi dokumenti spremaju se u jedinstvenu bazu dokumenata.

Putni nalog je moguće dodatno kategorizirati (tagirati) te time dodatno definirati tip i vrstu puta. Time je kasnije moguće brže pronalaziti putne naloge istog ili sličnog tipa ili raditi dodatne analize.