Unaprijeđena financijska analiza

Na samoj financijskoj analizi projekata i upravljanju projektima općenito dodali smo još nekoliko mogućnosti koji olakšavaju kontrolu projekta te donošenje važnih odluka.

 

Zadaci na projektu imaju definiran krajnji rok kada se moraju završiti, no ukoliko to nije učinjeno tada zadatak na pregledu projekta poprimi crvenu boju kako bi bio uočljiviji i kako bi se obratilo više pažnje na njega.

Analiza evidencije rada na projektima sada uz vremensku komponentu prikazuje i troškove nastale na projektu. U pregledu projekta, dodan prikaz detalja za izabrani projekt.  

Dodatno smo unaprijedili sigurnost aplikacije i ograničili mogućnost zadiranja korisnika u podatke drugih korisnika.

Omogućili smo dodavanje VAT ID na tvrtkama kako bi korisnici mogli nesmetano poslovati sa poduzećima iz EU (Zakon o PDV-u).