eRačuni u softCRM programu za izradu računa

U punom obimu 1. srpnja 2019. godine je na snagu stupio Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. Prema istome su javni i sektorski naručitelji od svih svojih dobavljača obvezni zaprimati eRačune.

Više o "Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi"

Kako bi kroz softCRM program za izdavanje ponuda i računa omogućili slanje eRačuna prema javnim i sektorskim naručiteljima napravili smo integraciju sa servisom moj eRačun. Servis moj eRačun je informacijski posrednik za slanje i primanje elektroničkih računa između primatelja i pošiljatelja.

Izgled primitaka i preuzimanje eRačun kroz softCRM program i servis moj eRačun, a kad se isti šalje naručitelju.

 

Slika 1. Primitak eRačuna na eMail.

Slika 2. Preuzimanje eRačuna.

 

 

softCRM program za elektronički račun
 

Prvi korak za početak korištenje eRačuna u softCRM programu za izdavanje računa i ponuda je da se od servisa moj eRačun zatraži ponuda i dogovori način pretplate.

Zahtjev se može zatražiti klikom na poveznicu moj eRačun - zatraži ponudu na kojoj se otvara formular za popunjavanje.

Nakon što se ugovori način pretplate sa servisom moj eRačun, pristupne podatke (korisnički ID i zaporku) do administratorskog računa na linku: www.moj-eracun.hr/hr/home/login dostavite softCRM korisničkoj podršci.

Pristupni podaci se unose u softCRM programn i pritom se definiranju osnovne postavke za početak slanja eRačuna.

Za više informacija kontaktirajte: podrska@soft-crm.net