Analiza po djelatnicima i dorađene otpremnice

U modulu projekti dodana je nova kategorija analiza po djelatnicima u kojoj smo dodali izvještaj analiza po proračunu. Prihodi se mogu provjeriti u željenom vremenskom roku te se prikazuje sav prihod na svim projektima na kojima je djelatnik radio u tom periodu.

 

Kako bi se dobio ukupan prihod djelatnika, potrebno je na svim projektima na kojima radi djelatnik unijeti proračun koji pripada njemu, za odrađeni posao. Proračun za djelatnika se može unijeti kao apsolutna vrijednost ili kao postotak od ukupnog proračuna projekta (npr. 20%).

 

U aplikaciji softCRM omogućili smo izradu otpremnica na fizičku osobu. U praksi je čest slučaj da se roba šalje određenoj osobi, a ne samo poduzeću. Zbog toga smo omogućili da se otpremnica može kreirati i za poduzeće i za osobu.

Na otpremnicama smo dodali i mogućnost prikaza cijena netto, porez i brutto.