Povijest ažuriranja softCRM aplikacije

Poštovani korisnici,
softCRM aplikacija se poboljšava redovitom softverskim ažuriranjima.
Posljednja verzija softCRM aplikacije: 2019.06.28.12
Datum dostupnosti: 28. lipnja 2019.
Dostupne izmjene u ovoj verziji:
 • Modul Računi i ponude – Izlazni računi – tab eRačun
  Usklađivanje funkcionalnosti slanja eRačuna sa EU normom za eRačune u javnoj nabavi.
 • Modul Nabava – Nabava – tab Detalji
  Na datum izrade nabave dodano vrijeme izrade.
 • Modul Pregled - Prodaja
  Omogućen ispis artikla maloprodajnog računa u više redova.
 • Modul Dokumenti - Dokumenti
  Grupni export učitanih dokumenata u softCRM aplikaciju u jednu .zip datoteku.
 • Modul Dokumenti - Dokumenti
  Novi parametar za filtriranje dokumenata: Direktorij.
 • Modul Kadrovska evidencija - Pregled GO
  Omogućeno ograničavanje uvida u godišnje drugih djelatnika.
 

 

Posljednja verzija softCRM aplikacije: 2019.05.16.10
Datum dostupnosti: 20. svibnja 2019.
Dostupne izmjene u ovoj verziji:
 • Modul Računi i ponude – Izlazni računi
  Kod brisanja storna transkacijskog računa, izvorni stornirani račun se može ponovo editirati ili stornirati.
 • Modul Adresar – Tvrtke – tab Bonitet
  (nova funkcionalnost: https://soft-crm.net/hr_HR/novosti/bonitet ).
 • Modul Putni nalozi i loko vožnja  – Putni nalozi – tab Osnovno
  Kod unosa mjesta i satnice, polje država je obvezno polje.
 • Modul Adresar – Matični podaci – tab Detalji
  Polje OIB mogućnost unosa više od 11 znakova.
 • Modul Adresar – Matični podaci – tab Detalji
  Novo polje za unos VAT ID broja.
 • Modul Računi i ponude – Izlazni računi – tab eRačun
  Nova opisna polja za unos: Oznake ugovora, Oznake narudžbe, Oznake otpremnice.
 • Modul Računi i ponude – Izlazni računi – tab eRačun
  Usklađivanje funkcionalnosti slanja eRačuna sa EU normom za eRačune u javnoj nabavi
 

 
Verzija softCRM aplikacije: 2019.03.25.12
Datum dostupnosti: 25. ožujka 2019.

Dostupne izmjene u verziji:
 • Modul Skladište - Otpremnice
  Mogućnost konverzije valuta na otpremnicima.
 • Modul Računi i ponde - Tečajna lista
  Mogućnost samostalne promjene tečaja na tečajnoj listi.
 • Modul Računi i ponude - Statistike prodaje
  Na tabu Prema proizvodima omogućeno dodatno filtriranje po kategoriji proizvoda.
 • Modul Računi i ponude - Statistike prodaje
  Na grafičkoj analizi Trend po godinama omogućen prikaz za sve godine od početka poslovanja.
 • Modul Računi i ponude - Statistike prodaje
  Na grafičkoj analizi Promet prema mjesecima omogućen prikaz trenda po mjesecima za posljednje tri godine.
 • Modul Događaji - Događaji
  Dodano polje Vozilo koje uzima u obzir početak i završetak događaja te prema tome onemogućava da se za isti događaj definira isto vozilo.
 • Modul Proizvodi - Kartica proizvoda
  Omogućeno otvaranje skladišnih dokumenata na dupli klik.
 • Ponude, Izlazni računi i Otpremnice
  Brzi pregled stanja na skladištu - informacija o količinama je vidljiva ako pomaknete pokazivač miša na količinu stavke. U malom prozoru će se pokazati količina sa stanja skladišta. Na ponudama i računima uzima u obzir zbirno sva skladišta, dok na otpremnici uzima u obzir samo odabrano skladište.
 • Modul Blagajna - Blagajnički izvještaj
  Na ispisu izvještaja se prikaz datuma od – do i u slučaju kad nije bilo prometa.
 • Modul Pregled - Prodaja
  Dodana funkcionalnost da se na maloprodaji prikazuju samo proizvodi čija količina je na stanju osnovnog skladišta 1 ili veća.
 • Modul Komunikacija
  Na zbirnom pregledu ulazno-izlazne pošte omogućen stupac za prikaz oznake razvođenja.
 • Radni nalozi, Ulazni računi, Primke, Izdatnice, Otpremnice, Reversi, Kalkulacije
  Posljednjih 30 dana je osnovni filter.