Povijest ažuriranja softCRM aplikacije

Poštovani korisnici,
softCRM aplikacija se poboljšava redovitom softverskim ažuriranjima.

Posljednja verzija softCRM aplikacije: 2019.03.25.12
Datum dostupnosti: 25. ožujka 2019.

Dostupne izmjene u ovoj verziji:
 • Modul Skladište - Otpremnice
  Mogućnost konverzije valuta na otpremnicima.

 • Modul Računi i ponde - Tečajna lista
  Mogućnost samostalne promjene tečaja na tečajnoj listi.

 • Modul Računi i ponude - Statistike prodaje
  Na tabu Prema proizvodima omogućeno dodatno filtriranje po kategoriji proizvoda.

 • Modul Računi i ponude - Statistike prodaje
  Na grafičkoj analizi Trend po godinama omogućen prikaz za sve godine od početka poslovanja.

 • Modul Računi i ponude - Statistike prodaje
  Na grafičkoj analizi Promet prema mjesecima omogućen prikaz trenda po mjesecima za posljednje tri godine.

 • Modul Događaji - Događaji
  Dodano polje Vozilo koje uzima u obzir početak i završetak događaja te prema tome onemogućava da se za isti događaj definira isto vozilo.

 • Modul Proizvodi - Kartica proizvoda
  Omogućeno otvaranje skladišnih dokumenata na dupli klik.

 • Ponude, Izlazni računi i Otpremnice
  Brzi pregled stanja na skladištu - informacija o količinama je vidljiva ako pomaknete pokazivač miša na količinu stavke. U malom prozoru će se pokazati količina sa stanja skladišta. Na ponudama i računima uzima u obzir zbirno sva skladišta, dok na otpremnici uzima u obzir samo odabrano skladište.

 • Modul Blagajna - Blagajnički izvještaj
  Na ispisu izvještaja se prikaz datuma od – do i u slučaju kad nije bilo prometa.

 • Modul Pregled - Prodaja
  Dodana funkcionalnost da se na maloprodaji prikazuju samo proizvodi čija količina je na stanju osnovnog skladišta 1 ili veća.

 • Modul Komunikacija
  Na zbirnom pregledu ulazno-izlazne pošte omogućen stupac za prikaz oznake razvođenja.

 • Radni nalozi, Ulazni računi, Primke, Izdatnice, Otpremnice, Reversi, Kalkulacije
  Posljednjih 30 dana je osnovni filter.