Evidencija edukacije djelatnika

Stalna edukacija i doškolovanje djelatnika je iznimno važno zbog konkurentnosti i praćenja trendova na tržištu.

Kako bi pratili napredak djelatnika u softCRM aplikaciji, dodali smo novu karticu Edukacija.

Kartica Edukacija se nalazi na kategoriji Djelatnik u modulu Kadrovska evidencija. Za svakog djelatnika moguće je evidentirati postojeću edukaciju (srednja škola, diploma, dodatni certifikati, polaganje tečajeva npr. stranih jezika, položen stručni ispit, položen majstorski ispit...) pomoću funkcije Dodaj.

 

 

Edukacija se može upisati u polje Naziv što je ujedno i obavezno polje kako bi se ista mogla spremiti. Spremljena edukacija se može ponovo odabrati kod drugog djelatnika iz padajućeg izbornika (koji se prikazuje u nazivu edukacije).

Uz naziv za edukaciju je moguće unijeti datum, datum isteka, lokaciju te opis edukacije. Nakon unosa, cijeli opis edukacije moguće je pregledati pozicioniranjem pokazivača miša na to polje.

Za edukaciju (certifikat, zaštita rada...) koja se mora periodički ponavljati, potrebno je staviti datum isteka. Na taj način edukacija se prikazuje na tjednom i mjesečnom kalendaru kako bi Vas aplikacija na vrijeme podsjetila kada je vrijeme za obnavljanje znanja i vještina.