Dodatne mogućnosti na proizvodima i projektima

U analizi projekta (na pregledu projekta) dodani su podaci o voditelju i članovima tima te opisu projekta.

 

Za šifru proizvoda omogućeno je da se može unijeti i slovčana oznaka, odnosno kombinacija numeričko slovčane oznake, dok se do sada mogla unijeti samo numerički.

Sve postojeće provjere za naziv i šifru proizvoda i dalje vrijeme (ne smije biti više proizvoda sa istim nazivom i šifrom).

 

Dodana nova ovlast za pregled svih dokumenata na projektima. U modulu dokumenti sada djelatnici sa ovom ovlasti mogu vidjeti svu projektnu dokumentaciju i na projektima na kojima nisu dodani kao članovi tima.