Dodjela djelatnika na proračun projekta

Omogućili smo da se prilikom kreiranja projekta, članovi tima automatski zapišu na proračun projekta. Na taj način je olakšano vođenje evidencije o proračunu te je potrebno odabrati samo postotak kojim djelatnik sudjeluje na proračunu ili pak apsolutna vrijednost.

 

Na kartici za proračun projekta dodali smo gumb sinkroniziraj kojim se izravnava popis članova tima na projektu i popis djelatnika na proračunu. Ako su neki djelatnici naknadno dodani kao članovi tima ili su izbrisani sa projekta tada nam ovaj gumb omogućava automatsko ažuriranje tih promjena.

 

Djelatnici koji se na projekt dodaju direktno na zadacima, mogu se odmah dodati i na proračun sa određenim iznosom. Prilikom kreiranja zadatka aplikacija najprije pita da li se želi dodati djelatnika na projekt, ako je odgovor potvrdan tada odmah pita i da li se želi djelatnik dodati na proračun te se na istom prozoru mogu dodati podaci o % rada, apsolutnom iznosu ili cijeni sata rada.

 

Unosom proračuna po djelatnicima na projektima imate stalan uvid u prihod koji djelatnici ostvaruju po projektima te analizom možete utvrditi stvarne prihode i troškove za svakog djelatika.