Događaji

U aplikaciji SoftCRM dodali smo novi modul Događaji koji omogućava planiranje i praćenje svih događaja koji se odvijaju unutar tvrtke, bilo to poslovni sastanak, organizirana edukacija, prezentacija proizvoda ili neka terenska procjena i dr.

 

Za svaki događaj moguće je upisati osnovne informacije, kao što su naziv, projekt, tvrtku i osobu na koju je vezan događaj, početak i završetak događaja, djelatnici koji su uključeni u događaj, opis događaja…

Za što bolje definiranje događaja omogućili smo kreiranje koraka potrebnih za realizaciju događaja. Koraci se mogu kopirati iz prijašnjeg sličnog događaja. Iz koraka se može kreirati jedan ili više zadatak, kako ne bi korisnici morali ponovo kreirati zadatke već se sve radi automatizmom.