Dorada POS obračuna te izlaznih računa

Omogućili smo prikaz obračuna maloprodajnih računa za odabranog djelatnika i/ili blagajnu ali i za sve djelatnike i sve blagajne. 

Na taj način djelatnici koji za to imaju ovlast mogu provjeriti promet blagajni prema željenoj kombinaciji, po djelatnicima, po blagajni, ukupan promet po svim blagajnama i dr.

 

Na izlaznim računima dodali smo uz tvrtku mogućnost odabira i željene poslovnice te tvrtke. Ako se odabere poslovnica na ispisu računa se ispisuju i podaci vezani za tu poslovnicu (koje ste unijeli u aplikaciju). Ukoliko kupci/klijenti od Vas traže da se točno specificira poslovnica na koju se odnosi računa sada to možete učiniti kako bi zadovoljili sve uvjete i izradili račune sa svim željenim podacima.

 

Sve dokumente i aktivnosti koji se izrađuju u aplikaciji softCRM moguće je povezati sa željenim projektom. Kod pregleda projekata sada smo dodali i popis ponuda na isti način kako je to izrađeno i za druge dokumente. Prikaz ponuda se može uključiti i isključiti prema potrebi te njihovo prikazivanje ovisi i o ovlastima koje djelatnik ima. Željena ponuda se može direktno sa pregleda otvoriti i promijeniti ako je potrebno.