Inozemni putni nalozi

Unaprijedili smo postojeće putne naloge sa mogućnošću izrade inozemnih putnih naloga. Na inozemnom putnom nalogu sada je moguće definirati dnevnicu za svaku državu kroz koju se putuje.

Dnevnica se automatski preračunava u kune pomoću implementirane tečajne liste i izračuna.

 

Relacije putnog naloga očitaju se automatski prema mjestu odredišta te mjestu polazišta koje je definirano u matičnim podacima tvrtke. Udaljenost (km) za svaku relaciju moguće je automatski izračunati pomoću opcije Izračunaj km.

 

Na putnim nalozima sada je moguće definirati proizvoljan broj relacija i dnevnica koje se automatski prikazuju na putnom računu.