Izrada računa iz više ponuda

Kako bi što lakše upravljali svojim financijskim dokumentima dodali smo mogućnost izrade računa iz više ponuda.

Ovom opcijom aplikacija omogućava da na jednostavan način naplatite sve što je odrađeno za pojedinog klijenta/kupca bez potrebe da svaku stvar zasebno fakturirate. 

U slučaju da tijekom određenog vremenskog perioda npr. mjesec dana imate više zahtjeva od istog klijenta sada sve ponude možete zajedno fakturirati.

Na pregledu ponuda moguće je odabrati ponude za koje želite izraditi račun. Kada se odaberu ponude potrebno je odabrati desni klik na bilo koju od njih te iz padajućeg izbornika funkciju kreiraj račun.
Novi račun preuzima sa ponuda podatke o tvrtci te sve stavke koje su bile navedene na svim odabranim ponudama. Na računu je navedena ukupna vrijednost (neto, porez i bruto) svih ponuda.

 

 

Odabrane ponude moraju biti za istu tvrtku ili osobu, u suprotnom će Vam aplikacija javiti da izabrane ponude nisu za istu tvrtku i neće kreirati željeni račun.

Nakon što jednom izradite račun iz ponuda aplikacija Vam više neće dopustiti da izrađujete nove račune već će javiti da je za neke od ponuda već izrađen račun.