Obavijest o ukidanju podršci za Silverlight na pregledniku Google Chrome

Obavještavamo Vas da Google u rujnu 2015. godine ukida podršku za Silverlight, odnosno pristup aplikaciji softCRM više neće biti moguć u novijim verzijama preglednika Google Chrome. Za neometani rad molimo Vas da koristite preglednike Mozilla Firefox ili Internet Explorer.