Povezivanje računa i otpremnica, skidanje sa skladišta tijekom prodaje

Za lakšu evidenciju stanja na skladištu povezali smo izlazne račune i otpremnice. Na prozoru za izlazne račune dodali smo novu funkciju Kreiraj otpremnicu pomoću koje se kreira nova otpremnica sa svim podacima navedenima na računu. 

Nakon što se jednom otpremnica kreira, sljedećim otvaranjem računa ona se može pregledati (gumb Kreiraj otpremnicu se zamjenjuje sa gumbom Pregled otpremnice) te se ne može ponovo kreirati otpremnica sa tog istog računa.

 

 

Na istom principu napravili smo i kreiranje otpremnica prilikom izrade maloprodajnih računa, samo se u tom slučaju otremnice kreiraju automatski.

Kreiranjem otpremnica ažurira se stanje na skladištu te u svakom trenutku možete vidjeti točno stanje kreirano na temelju primke, izdatnica, otpremnica i međuskladišnica.

 

Kod izrade otpremnica za inozemstvo kada se ne obračunava porez, dodali smo mogućnost izrade iste bez PDV-a, kao što je to već ranije napravljeno kod ponuda i narudžbenica. Na prozoru detalji postoji polje Bez PDV-a koje je potrebno potvrditi ( staviti kvačicu).