Povijest cijena na stavkama

Na stavkama dokumenata ( ponuda, izlazni račun i narudžbenica) omogućili smo pregled povijesti cijena. Cijene koje se prikazuju u povijesti vezane su za tu stavku i tog kupca na temelju prošlih dokumenata tog tipa, koje ste izradili u aplikaciji za njih. 

Povijest cijena je omogućena na polju jedinična cijena, gdje se sa desnim klikom otvara novi prozor u kojem je pregled prošlih dokumenata sa datumom i cijenom, te se može odabrati željeni redak kako bi se primijenila ta navedena cijena.

Cijene su prikazane kronološki, na vrhu se prikazuje cijena sa posljednjeg dokumenta tog tipa, npr na ponudama sa posljednje ponude za tu tvrktu/osobu.

 Na vrhu prozora povijesti cijena moguće je odabrati dvije opcije: cijena za tu tvrtku ili cijene za sve kupce, kako bi mogli odabrati željenu cijenu ukoliko prvi put poslujete sa navedenim kupcem.

 

 

U postavkama aplikacije dodali smo mogućnost odabira da se usluge ne prikazuju na skladištu (stanje na skladištu) iako se izrađuju otpremnice za njih.