Pregled zauzetosti djelatnika

Kako bi korisnici u svakom trenutku znali kome mogu dodijeliti zadatak dodali smo pregled zauzetosti djelatnika. Pregled zauzetosti djelatnika prikazuje listu svih zadatak po djelatnicima sa definiranim krajnjim rokovima. Na taj način možete odmah vidjeti tko ima koliko zadataka, kome možete dodijeliti novi zadatak te koji krajnji rok zadatka definirati.

Na prozoru stavaka kod ponude i narudžbenice dodana polja koja prikazuju vrijednosti netto, iznos poreza te brutto.

 

Kod zadataka omogućen unos planiranog početka koji podrazumijeva kad bi trebalo započeti sa realizacijom zadatka.