Promijenjena osnovna funkcionalnost gumbova

Dosadašnji gumbovi i njihova funkcionalnost - spremi i zatvori te otkaži - zamijenjeni su gumbovima spremi te zatvori. Novi gumb spremi ima funkcionalnost spremanja podataka. Gumb zatvori ima istu funkcionalnost kao i prijašnji gumb otkaži, odnosno samo zatvara željenu formu bez spremanja.

Uz spomenute promjene dodana je i provjera promjena. Ukoliko su napravljene neke promijene na prozoru, a odabere se gumb Zatvori, aplikacija upozorava na to te pita Da li želite spremiti promijene?.

 

Na prozoru je sada istaknuto stanje spremanja, pa u traci sa nazivom prozora piše da li su trenutni  podaci spremljeni ili je potrebno napraviti spremanje (spremljeno, nije spremljeno).

 

Prilikom spremanja podataka dodali smo animaciju koja se prikazuje tako dugo dok se podaci ne spreme u bazu.

 

Dodanim promjenama smo unaprijedili funkcionalnost spremanja podataka te dodatno olakšali način rada u sustavu softCRM.