Račun za predujam

U modulu Računi i ponude dodali smo mogućnost izrade računa za predujam. Račun za predujam izrađuje se na isti način kao i običan račun, definiranjem osnovnih informacija te dodavanjem stavaka računa. Nakon toga potrebno je odabrati opciju Predujam na naprednom pregledu računa.

 

Račun za predujam može se raditi na opisan način, kada se redni broj računa nastavlja na trenutni niz računa, ali se može raditi i na način da se otvori nova blagajna u aplikaciji samo za račune za predujam.

 

Kao i kod obični računa, račun za predujam se također može stornirati opcijom Storniraj koja se također nalazi na naprednom pregledu računa.