Rekapitulacija projekata

Rekapitulacija projekta omogućava pregled završenosti projekta u nekom vremenskom razdoblju te proračun tih projekata.

Filtriranje projekata moguće je raditi prema tvrtkama, prema vremenskom periodu (od do) te kombinaciji tvrtke i perioda.

Odabrani pregled projekta prikazuje ukupnu vrijednost projekta u valuti u kojoj je definiran. 

Takav pregled sa željenim kriterijima moguće je spremiti u nekoliko oblika te ispisati na pisaću.

 

U aplikaciju smo dodali mogućnost preuzimanja tečajne liste i izračuna na temelju kojeg smo izradili dvovalutni račun za potrebe poslovanja sa inozemstvom.