Unaprijeđeni zadaci

Na zadacima smo dodali nove filtere za pretraživanje. Uz postojeće filtere Nezavršeni zadaci za mene, Nezavršeni zadaci od mene i Svi dodali smo dva nova filtera, Nezavršeni zadaci na mojim projektima i Završeni zadaci na mojim projektima.

Sada korisnik u svakom trenutku može provjeriti otvorene zadatke koji se odnose na njega ali i zadatke koji nisu neposredno vezani za njega, već se nalaze na projektu a mogu mu pomoći u obavljanju zadataka.

 

Korisnik aplikacije može vidjeti samo projekte u kojima je on naveden kao član tima, no ovdje smo dodali novu postavku koja omogućava da djelatnik vidi sve projekte, bez obzira ako je član tima na projektu. Ova postavka uvelike olakšava praćenje projekata upravi i voditeljima projekata jer imaju pristup i nadzor nad svim projektima.

 

Na blagajni smo omogućili upload fiskalnog certifikata direktno iz aplikacije.