Zahtjev za odsustvo sa rada

U kadrovskoj evidenciji  dodali smo novu kategoriju zahtjev za odsustvo s rada. Ona omogućava slanje zahtjeva za bilo koju vrstu odsustva kao što su godišnji, bolovanje, roditeljsko bolovanje i dr.

Na taj način djelatnik (ili uprava) koji je zadužen za ljudske resurse unutar poduzeća može lakše pratiti tko je kada na godišnjem te spriječiti eventualno preklapanje godišnjih odmora djelatnika koji rade na istom projektu.

U ovlastima moguće je definirati koja grupa ovlasti ima koja prava odnosno samim time koji djelatnici imaju koja prava. Potrebno je definirati djelatnike (grupu ovlasti) koji će imati pravo odgovarati ne zahtjeve korisnika, dok ostali korisnici mogu samo slati zahtjeve. Prilikom kreiranja novog zahtjeva moguće je uključiti slanje obavijesti o tome na mail. Mail dobiva djelatnik koji je kreirao zahtjev te svi djelatnici koji mogu odgovoriti na taj zahtjev.
Na pregledu zahtjeva za odsutnost s rada prikazuju se po defaultu svi zahtjevi koji su neodgovoreni. Moguće je promijeniti kriterij prikaza zahtjeve te tako možete pogledati i odgovorene zahtjeve. Djelatnici koji imaju ovlast samo slanja zahtjeva mogu vidjeti samo svoje zahtjeve a ne i od drugih djelatnika.

 

 

Kada je zahtjev odobren odsutnost na definirane dane se automatski prikazuje na kalendaru odsutnosti.

 

Na pregledu rezime tvrtke omogućili smo dodavanje novog događaja, zadatka i komunikacije bez potrebe za odlaskom u matične module tih aktivnosti. Sada na prozoru rezime tvrtke možete vidjeti sve važne podatke vezane za tvrtku te isto tako dodati nove dogovore.