Kako kreirati podsjetnike u sustavu softCRM?

​U sustavu softCRM postoji mogućnost kreiranja podsjetnika koji se koriste na izlaznim računima. Podsjetnici omogućavaju izradu predloška dokumenta koji želite poslati kupcu, npr. opomenu kada ne poštuje rokove plaćanja. Definiranje predložaka radi se u modulu Postavke na posljednje dvije kategorije Tekstovi podsjetnika i Predlošci podsjetnika, dok se podnožje i zaglavlje podsjetnika radi na isti način kao i kod ostalih dokumenata u kategoriji Templete ispisa.

Tekstovi podsjetnika

Kod tekstova podsjetnika definira se kako će izgledati početni i završni dio podsjetnika. Ovi dijelovi podsjetnika se mogu raditi odvojeno od ostatka teksta kako bi ih mogli koristiti u više podsjetnika te se oni najčešće ponavljaju.

Za dodavanje novog predloška podsjetnika potrebno je odabrati funkciju dodaj te nakon toga u novootvoreni prozor unijeti naziv, odabrati koja je to vrta predloška (zaglavlje ili podnožje) te unijeti tekst predloška u polje prijevod (odabirom promjena na željenom jeziku).

Nakon što se definiraju tekstovi podsjetnika potrebno je definirati glavni dio predloška, odnosno tekst predloška.

(Pogledajte sliku tekstovi podsjetnika koja se nalazi u galeriji slika)

 

Predlošci podsjetnika

Tekst predloška se definira u kategoriji predlošci podsjetnika, odabere se funkcija dodaj te se u novom prozoru unosi naziv predloška, odabere iz padajućeg izbornika zaglavlje i podnožje koje smo ranije kreirali te na kraju dodaje tekst.

Tekst se dodaje odabirom funkcije promijeni na željenom jeziku čime se otvara novi prozor u kojem je moguće unijeti željeni tekst te podatkovna polja koja se automatski čitaju, npr. ime tvrtke, adresa tvrtke, datum računa, datum valute....

Kada ste unijeli željeni tekst i dodali sva potrebna podatkovna polja predložak se sprema te se može odabrati na izlaznim računima na posljednjoj kartici podsjetnici.

(Pogledajte slike predložak podsjetnika i prijevod predloška podsjetnika koje se nalaze u galeriji slika)

 

Odabir podsjetnika na izlaznim računima

Na izlaznim računima, kartici podsjetnici, potrebno je odabrati funkciju dodaj čime se otvara novi prozor. U prozoru je potrebno odabrati predložak podsjetnika koji želite. Nakon spremanja na kartici podsjetnici dodan je novi podsjetnik koji možete otvoriti i u PDF obliku kako bi ga ispisali ili poslali mailom.

(Pogledajte slike odabir podsjetnika i pregled podsjetnika koje se nalaze u galeriji slika)