Pitanja - Modul pregled

Može li se na mjesečnom kalendaru dodati nova obaveza?

Da, na mjesečnom kalendaru može se dodati nova obaveza, te isto tako promijeniti već postojeća obaveza.

Kako stornirati maloprodajni račun?

Maloprodajni račun, koji je kreiran preko korisničkog sučelja prodaja u modulu pregled, moguće je stornirati preko obračuna. 

Da li aplikacija softCRM omogućava izradu zakonom propisanih obračuna za fiskalizaciju?

Da, aplikacija softCRM omogućava izradu zakonom propisanih obračuna.

Najnovije objave