Pitanja - Modul računi i ponude

Kako dodati novi proizvod na stavki računa?

Na račun je ponekad potrebno dodati i proizvod koji se još ne nalazi u aplikaciji i koji do sada nismo koristili. 

Kako povezati račun sa projektom?

Kako bi povezali račun sa željenim projektom potrebno je isti i odabrati prilikom kreiranja računa.

Može li se unijeti nova tvrtka na samom računu?

Da, nova tvrtka se može unijeti na samom računu, bez potrebe za odlaskom u matični modul adresar. 

Čemu služi kategorizacija u aplikaciji?

Kategorizacija u aplikaciji softCRM služi kako bi jednostavnije pratili neke aspekte poslovanja te ih mogli detaljnije prikazati. 

Da li se mogu fiskalizirati samo gotovinski računi?

Prema Zakonu o fiskalizaciji obveza fiskaliziranja (i slanje u Poreznu upravu) vrijedi samo za gotovinske račune, dok se ostali računi ne moraju slati u PU.

Da li mogu definirati osnovnu vrstu izlaznog računa (maloprodajni, R1, R2)?

Da, u aplikaciji se može definirati osnovna vrsta izlaznog računa.

Mogu li se u aplikaciji dodavati stope poreza?

U aplikaciji softCRM se mogu dodavati stope poreza na vrlo jednostavan način.

Može li se u aplikaciji dodati novi način plaćanja?

U aplikaciji softCRM kreirani su osnovni načini plaćanja koji se koriste kod fiskalizacije, no mogu se vrlo jednostavno dodati i novi načini plaćanja.

Da li se prije rada u aplikaciji moraju unijeti svi podaci (tvrtke, osobe, proizvodi…)?

Ne, unos podataka može se vršiti paralelno sa kreiranjem dokumenata, odnosno kada se za to pojavi potreba. 

Kako u zaglavlje/podnožje predloška ponude/računa dodati sliku?

U modulu postavke postoji kategorija templete ispisa u kojoj se uređuju zaglavlja i podnožja ispisa svih dokumenata u softCRM aplikaciji (za koje dokumente je to dopušteno).

Kako potvrditi plaćanje izlaznih računa?

Kako bi "zatvorili" izlazni račun i evidentirali plaćanje, potrebno je na računu dodati informaciju o plaćanjima. 

Kako kreirati podsjetnike u sustavu softCRM?

​U sustavu softCRM postoji mogućnost kreiranja podsjetnika koji se koriste na izlaznim računima. Podsjetnici omogućavaju izradu predloška dokumenta koji želite poslati kupcu, npr. opomenu kada ne poštuje rokove plaćanja. Definiranje predložaka radi se u modulu Postavke na posljednje dvije kategorije Tekstovi podsjetnika i Predlošci podsjetnika, dok se podnožje i zaglavlje podsjetnika radi na isti način kao i kod ostalih dokumenata u kategoriji Templete ispisa.

Storniranje izlaznog računa

Ako se pogriješi prilikom izrade računa ili je račun kasnije opozvan od strane naručitelja, isti se mora stornirati.

Najnovije objave