Pitanja - Modul projekti

Kako dodati novi projekt u softCRM aplikaciji?

Za dodavanje novog projekta potrebno je otvoriti modul projekti te zatim kategoriju Projekti. Nakon što se otvori prozor sa lijeve strane vidljivi su glavni projekti kreirani u aplikaciji softCRM.

Kako pratiti troškove na projektu?

Troškovi na projektu u aplikaciji softCRM prate se vrlo jednostavno i lako. Odabrani projekt u modulu projekti moguće je otvoriti pomoću funkcije promijeni u alatnoj traci. 

Kako voditi evidenciju rada u softCRM aplikaciji?

Evidencija rada se u aplikaciji softCRM vodi u modulu projekti, kategorija evidencija rada.

Što znači rekapitulacija projekata?

Rekapitulacija projekata omogućava pretraživanje projekata prema datumu završetka i tvrtci. 

Može li se direktno na projektima kreirati zadaci?

Zadaci vezani uz projekt mogu se kreirati direktno na tom projektu. Projekt se može otvoriti na način da ga odaberete iz stabla projekata te odaberete funkciju Promijeni u alatnoj traci.

Moraju li se svi članovi tima na projektu unaprijed definirati ili je to moguće i naknadno napraviti?

Prilikom kreiranja projekata vrlo često nemamo informaciju tko će sve raditi na projektu te tko će odraditi koji zadatak. Djelatnici odrađuju zadatke kada nisu zauzeti drugim projektima i zadacima te se vrlo često ne zna unaprijed tko će moći raditi na projektu a tko ne.

Što prikazuje pregled projekata?

Pregled projekata omogućava pregled svih dokumenata i elemenata vezanih uz projekt.

Da li se zadaci mogu dodatno pretražiti?

Na zadacima postoji nekoliko polja za filtriranje koje omogućavaju pretraživanje zadataka prema projektu, prema određenom kriteriju završenosti ili kombinaciju ta dva filtera.  

Najnovije objave