Pitanja - Modul blagajna

Kako dodati novu blagajnu u aplikaciji?

Nova blagajna kreira se u modulu blagajna, na način da se odabere funkcija dodaj. Ovom funkcijom otvara se novi prozor u kojoj je potrebno unijeti osnovne podatke o blagajni, na kartici općenito.

Najnovije objave