Pitanja - Modul putni nalozi

Kako dodati novi putni nalog u softCRM aplikaciji?

Za dodavanje novog putnog naloga potrebno je otvoriti modul putni nalozi te zatim kategoriju putni nalozi.

Može li se kreirati inozemni putni nalog?

Da, moguće je kreirati inozemni putni nalog u aplikaciji softCRM.  

Na koji način se dodaju dnevnice po državama?

Ako odaberete državu za koju ne postoji dnevnica, tada će Vam aplikacija javiti da za odabranu državu ne postoji dnevnica.

Kako definirati relacije na putnom nalogu?

Na drugoj kartici Relacije automatski se prikazuje mjesto polaska i povratka te mjesto odredišta koje ste naveli na prvoj kartici Osnovno. 

Kako povezati putni nalog sa projektom?

Kako bi povezali putni nalog sa željenim projektom potrebno je isti i odabrati prilikom kreiranja računa.

Da li nas aplikacija podsjeća na kreirani putni nalog?

Svi kreirani putni nalozi prikazuju se na mjesečnom kalendaru gdje su prikazane sve obveze kreirane u aplikaciji.

Najnovije objave