Pitanja - Modul dokumenti

Čemu služi modul dokumenti?

Modul dokumenti služi kao centralno mjesto za spremanje svih dokumenata koji se kreiraju ili dodaju (uplodaju) u aplikaciju softCRM. 

Da li se dokumenti mogu sistematizirati?

Da, dokumenti se mogu sistematizirati unutar aplikacije softCRM. Sistematizacija dokumenata moguća je pomoću direktorija i poddirektorija čime se formira logično stablo dokumenata.

Kakvi su to pretplaćeni dokumenti?

Preplaćeni dokumenti su dokumenti pohranjeni u sustavu softCRM (izrađeni ili dodani), koji su Vam važni i koje ćete češće koristiti. 

Najnovije objave