Da li aplikacija softCRM omogućava izradu zakonom propisanih obračuna za fiskalizaciju?

Da, aplikacija softCRM omogućava izradu zakonom propisanih obračuna.

U modulu pregled postoji kategorija prodaja u kojoj se na jednostavan i brz način može kreirati maloprodajni račun.

U ovoj kategoriji nalaze se i obračuni, i to:

  • obračun prometa
  • pregled računa
  • pregled obračuna po robi
  • pregled obračuna po računima

Svaki spomenuti obračun može se izraditi u željenom intervalu određujući početni i završni datum razmatranja.

Najnovije objave