Kako povezati putni nalog sa projektom?

Kako bi povezali putni nalog sa željenim projektom potrebno je isti i odabrati prilikom kreiranja računa.

Na prozoru osnovno putnog naloga (prilikom dodavanja novog ili promijene postojećeg naloga) u desnom donjem uglu postoji polje projekt u kojem možete u padajućem izborniku odabrati projekt za koji želite vezati putni nalog.

Kada povežete putni nalog sa projektom on se prikazuje u pregledu projekta sa svim ostalim obvezama na tom projektu, te ulazi u zbroj ukupnih troškova na projektu.

Najnovije objave