Kako povezati račun sa projektom?

Kako bi povezali račun sa željenim projektom potrebno je isti i odabrati prilikom kreiranja računa.

Na prozoru edit izlaznog računa (prilikom dodavanja novog ili promijene postojećeg računa) u desnom gornjem uglu postoji  opcija napredno koja otvara napredan pregled računa sa puno više podatkovnih polja i postavki. Kada otvorimo taj pregled, sa lijeve strane prikaže se i polje projekt u kojem možete u padajućem izborniku odabrati projekt za koji želite vezati račun. Ista stvar je i sa ulaznim računima te se povezivanje sa projektom radi na isti način kao i kod izlaznih.

Kada povežete račune sa projektom oni se prikazuju u pregledu projekta sa svim ostalim obvezama na tom projektu, dok ulazni računi ulaze i u zbroj ukupnih troškova na projektu.

Najnovije objave