Može li se u aplikaciji voditi evidencija dolazaka i odlazaka radnika?

Da, u aplikaciji softCRM može se voditi evidencija dolazaka i odlazaka radnika. 

Evidencija se može voditi pomoću windows komponente sustava koja se može instalirati na postojeće računalo u tvrtci, moguće je pratiti dolaske i odlaske djelatnika pomoću:

  • vanjskog uređaja za identifikaciju zaposlenika
    • ​kartice
    • beskontaktne kartice
  • ​preko pina  koji djelatnici upisuju u uređaj i dr.

 

Prijave i odjave radnika vidljive su u kategoriji dolasci i odlasci. Ako neka prijava ili odjava nije registrirana moguće je istu unijeti u toj kategoriji pomoću funkcije dodaj.

Za više detalja o sustava evidencije dolazaka i odlazaka pomoću kartica slobodno nas kontaktirate.

Najnovije objave