Gdje se radi kategorizacija u softCRM aplikaciji?

Kategorizacija se u softCRM aplikaciji radi u modulu postavke, kategorija kategorizacija.

Ovdje imamo prikaz svih kategorija unutar aplikacije, odnosno dokumenata i elemenata koji se kreiraju u aplikaciji. Svakoj od kategorija moguće je dodati nove potkategorije pomoću dvostrukog klika na željeni redak (kategoriju) čime se otvara novi prozor. U novom prozoru prikazuje se naziv kategorije te postojeće potkategorije (ukoliko postoje). Ovdje se mogu dodati potkategorije funkcijom dodaj ili pak izbrisati postojeće funkcijom Izbriši.

Navedena kategorizacija prikazuje se na dokumentima i elementima na kartici kategorizacija, te tada tamo možete označiti kojoj kategoriji pripada, npr. izlazni račun, ulazni račun, tvrtka, primka...

Ako otvorimo jedan od tih dokumenata (npr. postojeći ulazni račun), na trećoj kartici Kategorizacija možemo vidjeti potkategorije koje su kreirane. Račun možemo kategorizirati prema jednoj od postojećih kategorija ili pak u prazno polje pri dnu prozora upisati novu potkategoriju koju možemo dodati samo na ovaj račun ili pak kao novu kategoriju koja će se prikazivati na svim ulaznim računima. 

Najnovije objave