Može li se kreirati inozemni putni nalog?

Da, moguće je kreirati inozemni putni nalog u aplikaciji softCRM.

 

Inozemni putni nalog kreira se na isti način kao i tuzemni putni nalog („Kako dodati novi putni nalog u SoftCRM aplikaciji?) jedina je razlika u odabiru odredišne države i mjesta te definiranju dnevnica.

 

Kada odaberete željenu državu, ukoliko ne postoji u aplikaciji mjesto u koje putujete, u polje Odredište mjesto upišete naziv mjesta koje želite, te ćete isto spremiti prilikom spremanja putnog naloga. Aplikacija Vas pita da li želite upisati novo mjesto u bazu, na što odgovorite potvrdno sa Upiši.

 

Mjesto polaska i mjesto odredišta se automatski upisuju na karticu relacije (mjesto polaska se uzima iz matičnih podataka u modulu adresar), a udaljenost u kilometrima možete upisati ručno ili pak izračunati putem gumba Izračunaj km.

 

Definiranje dnevnica radi se na uobičajen način, jedina je razlika da se sada ne odabire samo Hrvatska kao država, već i sve druge države za koje želite upisati dnevnice. Aplikacija izračunava vrijednost dnevnice u kunama prema srednjem tečaju HNB-a na datum zaključenja naloga. Kako bi aplikacija mogla izračunati dnevnicu vrlo je važno da dnevnice za željen države budu upisane u kategoriju Dnevnice po državama, jer u suprotnom aplikacija javlja da za odabranu državu ne postoji definirana dnevnica. Kako dodati dnevnice po državama detaljno je prikazano u sljedećem članku „Na koji način se dodaju dnevnice po državama?“

 

Inozemni putni nalozi u softCRM aplikaciji kreiraju se na vrlo jednostavan način, kao i svi drugi putni nalozi, dok je malo više pažnje potrebno posvetiti jedino definiranju dnevnica po državama.

Najnovije objave