Kako dodati novi projekt u softCRM aplikaciji?

Za dodavanje novog projekta potrebno je otvoriti modul projekti te zatim kategoriju Projekti. Nakon što se otvori prozor sa lijeve strane vidljivi su glavni projekti kreirani u aplikaciji softCRM.

Kako bi vidjeli dubinu i razgranatost kreiranih projekata služimo se malom strelicom koja se nalazi ispred svakog projekta.

Za kreiranje novog projekta potrebno je označiti razinu u kojoj želimo da se projekt kreira, znači označiti glavni projekt unutar kojeg će biti novi projekt (moguće je kreirati i novi glavni projekt tako da se pozicioniramo na vrh stabla projekata, odnosno naziva poduzeća).

Projekt se dodaje s funkcijom dodaj kojom se otvara novi prozor na kojem se definiraju osnovni podaci o novom projektu te vremenski i financijski elementi. Nakon što smo popunili polja odabere se opcija spremi čime se otvaraju nove kategorije proračun, troškovi, dokumenti, kategorizacija.

Na kartici proračun, moguće je dodijeliti određeni iznos na članove tima koji rade na projektu, dok su na kartici troškovi prikazani svi troškovi koji su vezani uz taj projekt.

Najnovije objave