Kakvi su to pretplaćeni dokumenti?

Preplaćeni dokumenti su dokumenti pohranjeni u sustavu softCRM (izrađeni ili dodani), koji su Vam važni i koje ćete češće koristiti. 

Pretplatite se možete na bilo koji dokument za koji imate ovlasti i s kojim možete raspolagati. Kako bi se pretplatili na dokument potrebno je označiti željeni dokument iz stabla direktorija i dokumenata te zatim odabrati funkciju rezerviranje koja se nalazi na vrhu prozora sa prikazom dokumenata.

 

Svi Vaši pretplaćeni dokumenti nalaze se u direktoriju pretplaćeni koji se nalazi ispod stabla direktorija koje sami kreirate.

 

Vašim pretplaćenim dokumentima mogu pristupati i drugi korisnici koji imaju ovlasti nad njima. Ako se desi kakva promjena na dokumentu, dokumente se izmjeni i ponovo doda (uploda) u sustav, aplikacija Vas upozorava na tu promjenu žutom oznakom NEW.

 

Pomoću pretplate na dokumente lakše pronalazite dokumente koji su Vam važni i koje često koristite ali isto tako u svakom trenutku znate da li je došlo do kakve promjene na njima, bez potrebe da svaki otvarate (oznakom new).

Najnovije objave