Kako povezati narudžbenicu sa projektom?

Narudžbenica se povezuje sa projektom pomoću polja projekt koje se nalazi na narudžbenici na kartici osnovno.

Nakon odabira tvrtke u polju projekt prikazuju se svi projekti vezani za tu tvrtku te ovdje iz padajućeg izbornika odaberete projekt na koji želite vezati narudžbenicu.

 

Kada je narudžbenica vezana na projekt, ista se može vidjeti na pregledu projekta te isto tako na troškovima projekta. Važno je da pripazite ako za poslanu narudžbenicu kreirate i ulazni račun da se troškovi na projektu ne dupliciraju (iznos sa narudžbenice i ulaznog računa se prikazuje kao trošak na projektu), pa u tom slučaju možete isključiti jedan od dokumenata sa projekta.

Najnovije objave