Kome se mogu poslati poruke u softCRM aplikaciji?

Poruke u softCRM aplikaciji mogu se slati svim djelatnicima koji koriste aplikaciju, odnosno korisnicima koji imaju vlastite podatke za prijavu, te softCRM podršci.

Kako bi kreirali novu poruku  potrebno je odabrati funkciju dodaj koja se nalazi u desnom donjem dijelu prozora.

Dodaj otvara novi prozor poruka u kojoj je potrebno unijeti osnovne podatke o poruci. U prvom polju potrebno je dodati primaoca iz padajućeg izbornika. U padajućem izborniku navedeni su svi korisnici aplikacije i softCRM podrška. Sva pitanja koja pošaljete softCRM podršci biti će odgovorena u što kraćem roku.

Nakon što odaberete primaoca iz padajuće liste potrebno je potvrditi odabirom funkcijom Dodaj. Ako ste dodali krivog korisnika potrebno je isti ponovo odabrati iz padajuće liste te zatim odabrati opciju ukloni.

Osim primaoca potrebno je navesti neki naslov poruke, povezati poruku za projekt (ukoliko je poruka vezan za neki od projekata kreiranih u aplikaciji) te kreirati tekst poruke.

Poruci se mogu dodati privitci na kartici dokumenti ili ju možete dodatno kategorizirati.

Nakon što ste završili sa unosom i uređivanje poruke, ista se šalje funkcijom pošalji koja se nalazi pri dnu ekrana.

 

Slanje poruka djelatnicima unutar softCRM aplikacije olakšava komunikaciju te unos dokumenata koji su automatski vidljivi u sustavu.  

Najnovije objave