Mogu li se dodati novi proizvodi direktno na primci i izdatnici?

Da, novi proizvod se može dodati direktno na stavkama primke i izdatnice bez potrebe za odlaskom u matični modul proizvodi.

 

Ako proizvod ne postoji evidentiran u sustavu softCRM, nije potrebno izlaziti iz otvorenog prozora već u polje za odabir proizvoda možete upisati naziv novog proizvoda te ostale podatke. Prilikom spremanja aplikacija će Vas pitati da li želite upisati, odnosno upisati i ažurirati novi proizvod. Odabirom opcije upis sprema se proizvod u aplikaciju, odnosno samo naziv proizvoda, dok se odabirom upis i ažuriraj otvara novi prozor (identičan onom u modulu Proizvodi) na kojem se mogu unijeti i svi ostali podaci vezani uz novi proizvod.

 

Kada spremite novi proizvod u aplikaciju softCRM na ranije opisan način, on je dalje vidljiv u svim modulima te se prikazuje zajedno s drugim proizvodima na listi proizvoda.

Najnovije objave