Tko je korisnik u softCRM aplikaciji?

Korisnik u softCRM aplikaciji je djelatnik koji ima svoj vlastiti račun za aplikaciju, odnosno korisničko ime i lozinku, pa samim time i pravo za prijavu.

Prilikom prijave, podaci o korisniku mogu se provjeriti u gornjem desnom uglu prozora pod opcijom korisnik. Opcija korisnik otvara novi prozor u kojem su navedeni svi podaci za trenutno prijavljenog korisnika. Prozor koji se otvori isti je onaj prozor koji se može otvoriti i u kadrovskoj evidenciji za tog djelatnika.  

Najnovije objave