Kako dodati novi proizvod na stavki računa?

Na račun je ponekad potrebno dodati i proizvod koji se još ne nalazi u aplikaciji i koji do sada nismo koristili. 

Za kreiranje novog proizvoda nije potrebno otići u modul proizvodi i tamo ga kreirati (iako je i to ispravan način), već je proizvod moguće dodati i direktno na stavkama računa. Stavke se dodaju na uobičajen način sa funkcijom dodaj, no umjesto odabira proizvoda iz padajućeg izbornika sada se upisuje naziv novog proizvodu u stupcu proizvod, isto tako se određuje jedinica mjere, neto cijena i količina na toj stavci. Kako bi spremili željeni novi proizvod, a i sam račun, odaberemo opciju spremi i zatvori. Nakon toga pojavljuje se novi prozor na kojem nas aplikacija pita da li želimo dodati novi proizvod u bazu.

Postoje tri mogućnosti koje možemo odabrati, prva od njih je upis kada se novi proizvod upisuje u bazu sa definiranim parametrima sa stavke (naziv, jedinica mjere, neto cijena). Druga mogućnost je Upis i ažurirati nakon čega nam se otvara onaj izvorni prozor za upis novog proizvoda te ovdje možemo dodati i druge podatke o proizvodu (bruto, opis, vrsta proizvoda, minimalne i maksimalne količine…). Bilo bi najbolje odabrati ovu opciju jer se na njoj najlakše odredi stopa PDV-a, te bruto i neto cijena proizvoda. Treća opcija je ddustani kada ne želimo upisati proizvod u bazu.

Najnovije objave