Može li se iz definiranih koraka događaja kreirati zadaci?

Da, iz definiranih koraka događaja mogu se kreirati zadaci.

Kako bi kreirali novi zadatak iz koraka potrebno je označiti željeni korak nakon čega se omogući funkcija kreiraj u alatnoj traci sa naredbama. Odabirom ove funkcije pojavljuje se prozor u kojem nas aplikacija pita da li želimo kreirati zadatak za izabrani korak? U ovom prozoru odaberemo OK, te se zatim otvara standardni prozor zadatka sa popunjenim poljima.     

Najnovije objave