Kako se definiraju odsustva sa rada?

U svakom poduzeću je vrlo važno planiranje odsustva djelatnika kako bi uprava u svakom trenutku znala s kime raspolaže i koji obujam posla mogu odraditi. 

Aplikacija softCRM u kategoriji ddsustva sa rada omogućuje preglednu i detaljnu izradu odsustva djelatnika na godišnjem kalendaru.

 

Za svakog dodanog djelatnika odsustva se na kalendaru prikazuju različitom bojom dok je na istom prozoru ispod kalendara prikazana legenda. Legenda prikazuje koja se boja odnosi na kojeg djelatnika u poduzeću te se uz njegovo ime ispisuju svi termini i razlozi (ako su uneseni) odsustva.

 

Razlozi odsustva djelatnika mogu biti godišnji odmori, bolovanje, roditeljski dopust, plaćeni dopust, neplaćeni dopust, isključenje sa rada ili neodređeno.

Uz svako definirano odsustvo može se navesti napomena koja opravdava ili objašnjava razlog odsustva, ako je potrebno.

 

Godišnji kalendar odsustva moguće je pregledati za sve djelatnike zajedno ali isto tako može se provjeriti za svakog djelatnika posebno. Odabir djelatnika za pregled odsustva radi se pomoću padajućeg izbornika koji se nalazi u lijevom gornjem kutu prozora (po defaultu se u njemu prikazuje svi djelatnici).

 

Odsustva sa rada se dodaje na način da se odabere datum početka odsustva na kalendaru te se odabere funkcija dodaj iz alatne trake. Nakon toga otvara se novi prozor u kojem možete odabrati djelatnika, datum početka i datum završetka odsustva, napomenu te vrstu odsustva. Kada ste unijeli navedene podatke potrebno je odabrati funkciju spremi i zatvori kako bi se novo odsustvo spremilo u aplikaciju.

Novo odsustvo se nakon spremanja prikazuje na kalendaru u određenoj boji.

Najnovije objave