Da li se mogu fiskalizirati samo gotovinski računi?

Prema Zakonu o fiskalizaciji obveza fiskaliziranja (i slanje u Poreznu upravu) vrijedi samo za gotovinske račune, dok se ostali računi ne moraju slati u PU.

softCRM omogućava da korisnici sami odaberu da li će fiskalizirati sve račune ili će to primijeniti samo na gotovinske račune.

Ako želite da se fiskaliziraju samo gotovinski računi (gotovina, kartice, ček), a ne i transakcijski računi, tada u modulu postavke odaberite kategoriju osnovne vrijednosti. Kategorija osnovne vrijednosti omogućava promjenu nekih osnovnih postavki aplikacije za svakog korisnika, ovisno o njegovom načinu poslovanja, vrsti poslovnog subjekta i drugo.

Redak 58 (Kod 58) omogućava odabir fiskalizacije samo gotovinskih računa, pa tako otvorite ovu postavku dvostrukim klikom na redak ili odabirom funkcije promijeni. Nakon toga se otvara novi prozor  u kojem možete potvrditi kvačicom da li će se fiskalizirati samo gotovinski računi ili svi računi koji se kreiraju u aplikaciji. 

Najnovije objave