Da li se može djelatniku ograničiti pristup aplikaciji?

Da, djelatniku se može ograničiti pristup aplikaciji pomoću grupe ovlasti.

U softCRM aplikaciji kreirano je nekoliko grupa ovlasti prema organizacijskim jedinicama poduzeća, pa tako imamo grupe: uprava, proizvodnja, prodaja, nabava, skladište, marketing, financije i POS.

Grupe i ovlasti nalaze se u modulu postavke te ovdje možete napraviti određene promjene ukoliko je to potrebno. Ako Vam niti jedna od navedenih grupa ne odgovara već želite drugačije ovlasti za svog djelatnika, ovdje možete promijeniti neku od postojećih grupa (dvostrukim klikom na željenu grupu čime se otvara prozor na kojem možete napraviti promjene), ili pak funkcijom dodaj dodati novu grupu sa potpuno novim ovlastima.

Nakon što izradite ili promijenite postojeću grupu, novu ovlast djelatniku možete dodati u Kadrovskoj evidenciji na detaljima za tog djelatnika (pod poljem grupa ovlasti).

Najnovije objave